Skrota bilen?

Om du har bestämt dig för att skrota bilen så hjälper vi dig gärna med det!
Kan du köra bilen är det bara att komma hit med den när vi har öppet. Går det inte att köra den så kan vi ordna transport med hjälp av Assistancekåren. Du skall ha med dig registreringsbeviset till bilen. Har du fått det nya registreringsbeviset måste vi ha den gula delen för att kunna avregistrera bilen. Är du inte ägare till bilen så måste du har en fullmakt och ett registreringsbevis som är underskrivet av ägaren med dig samt id-handling.

  • Vi ombesörjer att bilen blir skrotad och avförd ur CBR (centrala bilregistret)
  • Vi ser till att Din bil blir omhänder på ett miljöriktigt vis
  • Vi är miljö & kvalitetscertifierade enl ISO 14001, ISO 9001, SBR (Sveriges bilskrotares riksförbund) och BPS (bil Sweden).